O Fundacja Open Culture

Fundacja Open Culture – zmiany społeczne poprzez kulturę. Open Culture – otwieranie na kulturę, otwieranie poprzez kulturę. Zmiana poprzez kulturę. Kultura to dla nas narzędzie cichych, pokojowych rewolucji społecznych. To szczególnie ważne w odniesieniu do krajów postsowieckich, znajdujących się w obszarze naszego szczególnego zainteresowania. Open Culture Foundation – social change through culture. Open Culture – opening to culture, opening through culture. Change through culture. For us, culture is a tool of quiet, peaceful social revolution. It is especially important with regard to the post-Soviet countries within our area of interest. Фонд Open Culture (Адкрытая культура) – адкрыццё на культуру, адкрыццё праз культуру, змены праз культуру.

Wsparcie ukraińskich działaczy kultury / Підтримка українських культурних діячів

FB wsparcie FOC
Fundacja Open Culture, na rzecz PEN Ukraina, we współpracy z PEN Białoruś, Polskim PEN Clubem prowadzi zbiórkę funduszy, dla wsparcia ukraińskich działaczy kultury, ich rodzin i dzieci.

To zbiórka funduszy dla ukraińskich pisarek/rzy, dziennikarek/rzy, naukowczyń/ców, tłumaczek/y i artystek/ów, które/rzy znajdują się w trudnej sytuacji z powodu ataku Rosji na Ukrainę.

Zbierane środki przeznaczane są na zaspokojenie potrzeb ukraińskich działaczek/y kultury:

  • relokacja,
  • pomoc materialna,
  • wsparcie działalności zawodowej.

Dane do przelewów:

Tytuł przelewu: darowizna PEN Ukraina

Fundacja Open Culture

Ul. Krakowskie Przedmieście 59/3A

20-076 Lublin

Polska

Nest Bank

IBAN:PL

SWIFT: NESBPLPW

PLN: PL 11 1870 1045 2078 1068 6320 0008

EUR: PL 81 1870 1045 2078 1068 6320 0009

USD: PL 54 1870 1045 2078 1068 6320 0010

GBP: PL 27 1870 1045 2078 1068 6320 0011


Kontakt: office@openculture.org.pl