Wsparcie ukraińskich działaczy kultury / Підтримка українських культурних діячів

FB wsparcie FOC
Fundacja Open Culture, na rzecz PEN Ukraina, we współpracy z PEN Białoruś, Polskim PEN Clubem prowadzi zbiórkę funduszy, dla wsparcia ukraińskich działaczy kultury, ich rodzin i dzieci.

To zbiórka funduszy dla ukraińskich pisarek/rzy, dziennikarek/rzy, naukowczyń/ców, tłumaczek/y i artystek/ów, które/rzy znajdują się w trudnej sytuacji z powodu ataku Rosji na Ukrainę.

Zbierane środki przeznaczane są na zaspokojenie potrzeb ukraińskich działaczek/y kultury:

  • relokacja,
  • pomoc materialna,
  • wsparcie działalności zawodowej.

Dane do przelewów:

Tytuł przelewu: darowizna PEN Ukraina

Fundacja Open Culture

Ul. Krakowskie Przedmieście 59/3A

20-076 Lublin

Polska

Nest Bank

IBAN:PL

SWIFT: NESBPLPW

PLN: PL 11 1870 1045 2078 1068 6320 0008

EUR: PL 81 1870 1045 2078 1068 6320 0009

USD: PL 54 1870 1045 2078 1068 6320 0010

GBP: PL 27 1870 1045 2078 1068 6320 0011


Kontakt: office@openculture.org.pl

Lubelskie doświadczenia samorządowe. Seminarium w Kijowie

13 marca 2015 r. w Kijowie odbędzie się międzynarodowe seminarium «Люблінський досвід самоврядування. Що треба і можна використати в Україні», poświęcone lubelskim doświadczeniom samorządowym. Będzie to podsumowanie realizowanego przez fundację cyklu szkoleń w 2014 r. „Ukraińscy samorządni obywatele. Transfer lubelskich doświadczeń partycypacyjnych”.

W seminarium udział wezmą uczestnicy warsztatów prowadzonych w Lublinie. Byli to młodzi aktywiści, urzędnicy, artyści, menadżerowie z całej Ukrainy. Brali oni udział w szkoleniach na przestrzeni września i listopada 2014 r. w Lublinie, realizowanych w ramach projektu „Ukraińscy samorządni obywatele. Transfer lubelskich doświadczeń partycypacyjnych”. Szkolenie objęło następujące zagadnienia: samorząd w Polsce, współpraca instytucji publicznych i NGO, piąta władza – obywatele; instrumenty społecznej kontroli i wpływu na władze. Szkolenie zorganizowała Fundacja Open Culture we współpracy z Democracy Through Culture –Development Center oraz Fundacją Inicjatyw Menadżerskich.

 

Wizyta I

Wizyta I


 

Wizyta II

Wizyta II


 

Wizyta III

Wizyta III

Kijowskie seminarium podsumowujące organizują: Democracy Through Culture – Development Center oraz Instytut Polski w Kijowie.

Міжнародного семінару «Люблінський досвід самоврядування. Що треба і можна використати в Україні»

13 березня, 2015 р., Київ

Організатори: Український центр культурних досліджень, Польський Інститут у Києві

Місце проведення: Лекційна зала Києво-Печерського заповідника, Київ, вул. І.Мазепи, 21

ПРОГРАМА

Logo Democratic Center

LogoPolinst_ukr [Przekonwertowany]

Spotkanie z prezydentem Ukrainy

Miło nam poinformować, że na zaproszenie Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie weźmiemy udział w spotkaniu z Prezydentem Ukrainy Poroszenko.

Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2014 r., o godz. 11:45, w Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Lublinie.

Będzie to okazja doua rozmowy na temat polsko-ukraińskiej współpracy i możliwości wsparcia z naszej strony, a także będzie to okazja do wręczenia Prezydentowi Poroszence ukraińskiego egzemplarza naszego „Raportu o stanie kultury i NGO w Ukrainie”.

Stanowisko ukraińskiego PEN Clubu ws. sytuacji w Ukrainie

Na prośbę przyjaciół z ukraińskiego PEN Clubu tłumaczymy i publikujemy ich stanowisko ws. aktualnych wydarzeń w Ukrainie.

Trzeba zapobiec eskalacji przemocy w Ukrainie!

W dniu 16 stycznia władze Ukrainy przekroczyły granicę, która oddziela reżim pół-autorytarny od autentycznej dyktatury. W drodze groteskowego głosowania przez podniesienie rąk parlament w ekspresowym tempie zatwierdził pakiet przepisów, które mocno ingerują w prawa obywatelskie i swobody polityczne obywateli Ukrainy, między innymi w wolność słowa, informacji i zgromadzeń. Nowe regulacje zakazują działalności organizacji pozarządowych, niezależnego monitorowania poczynań organów rządowych, likwidują resztki niezawisłego wymiaru sprawiedliwości oraz praktycznie wykluczą wolną konkurencję na arenie politycznej Ukrainy.

Uchwalenie tych niekonstytucyjnych przepisów doprowadziło, co było do przewidzenia, do zaostrzenia antyrządowej akcji protestacyjnej, której początki sięgają drugiej połowy listopada ubiegłego roku. Po raz pierwszy w historii niepodległej Ukrainy doszło do użycia przemocy podczas demonstracji: dwóch demonstrantów w Kijowie zostało zastrzelonych przez policję, a wielu innych odniosło rany.

1509194_646950798701824_1606972272_n

Szczególnie niepokoi nas fakt brutalności policji wobec dziennikarzy. Wszystkie dowody wskazują na to, że policja nie tylko nie zwraca uwagi na identyfikatory i kamizelki, w których poruszają się dziennikarze, ale wręcz umyślnie bierze ich za cel swoich działań: przedstawiciele mediów stają się ofiarami zatrzymań, a także pobić, niszczone są kamery i nagrane materiały wideo. Najbardziej niepokojące są jednak przypadki uprowadzeń osób, dokonywanych przez tajnych funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa lub prorządowych najemników nazywanych „tituszkami“. Takie zdarzenia mają miejsce w różnych miastach Ukrainy. Fakt wykorzystania takich działających poza prawem grup paramilitarnych do nękania działaczy obywatelskich i organizowania różnego rodzaju prowokacji stawia ukraińskich rządzących w jednym szeregu z najbardziej odrażającymi współczesnymi dyktaturami.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy prezydent Ukrainy oraz jego rząd nie wykazali żadnej woli do podjęcia negocjacji lub znalezienia kompromisu. Wręcz przeciwnie, uporczywie dokręcali śrubę, zachęcali do stosowania bezprawia i prowokowali działania zmierzające do konfrontacji i przemocy. Pozostają głusi na wezwania do zachowania umiarkowania i spokoju. Wydają się rozumieć tylko język siły.

Jesteśmy przekonani, że nadszedł czas, by społeczność międzynarodowa użyła takiego samego języka. Wzywamy naszych zagranicznych kolegów nie tylko do wyrażania poparcia dla ukraińskich pisarzy i dziennikarzy, czy solidaryzowania się z narodem ukraińskim. Wzywamy Was do mobilizowania Waszych demokratycznych społeczeństw i wywierania nacisku na rządy w celu przyjęcia bardziej zdecydowanego stanowiska wobec reżimu, który wiedzie ten kraj w kierunku przemocy i rozlewu krwi. Wzywamy do zastosowania sankcji wobec reżimu, który łamie prawa człowieka, w tym te najbardziej podstawowe: prawo do życia i prawo do wolności. Ludzie, którzy gardzą demokracją i nie szczędzą w swojej propagandzie oszczerstw pod adresem Zachodu, którzy okradają Ukraińców z prawa do godnego życia i europejskiej przyszłości nie powinni korzystać z możliwości wypoczynku w zachodnich kurortach, swobodnie podróżować bez wiz na fałszywych paszportach dyplomatycznych i posiadać dostępu do kont w zachodnich bankach, gdzie piorą skradzione pieniądze.

Prosimy Was, pomóżcie nam ich powstrzymać.

Myroslav Marynovych, Prezes PEN Club Ukraina

22 stycznia 2014 r.

 

Tłum. z ang. Konrad Szulga

Pobierz tłumaczenie i prześlij znajomym