Rada Programowa

Hubert ŁaszkiewiczHubert Łaszkiewicz – Przewodniczący Rady Programowej

Hubert Łaszkiewicz (ur. w 1961 r.). Historyk dziejów nowożytnych. W 1985 r. ukończył studia historyczne na KUL. Od 1988 r. zatrudniony w Instytucie Historii KUL. Od 2008 r. kierownik Katedry Historii Europy Wschodniej IH KUL. W 2012 r. wybrany na stanowisko Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych KUL  na czteroletnią (do 2016 roku) kadencję. Zainteresowania: historia gospodarcza i społeczna dawnej Rzeczypospolitej, historia polityczna Carstwa Moskiewskiego, historia ZSRR. Członek Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Dodaj komentarz