2014

Ukraińscy samorządni obywatele. Transfer lubelskich doświadczeń partycypacyjnych

Od czerwca 2014 r. do grudnia 2014 r. realizowaliśmy nasz autorski program wizyt studyjnych ukraińskich aktywistów w Lublinie. Zadanie w sfinansowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Przekazaliśmy wyselekcjonowanej grupie (3 grupy po 3 osoby) młodych ukraińskich aktywistów doświadczenia polskiej transformacji ustrojowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu partycypacyjnego i samorządowego.

Daliśmy im praktyczne narzędzia działania dla zwiększenia ich wpływu na lokalne polityki publiczne poprzez zapoznanie ich z lubelskimi (lokalnymi) i europejskimi rozwiązaniami w trzech głównych obszarach:
• system samorządowy w Polsce;
• współpraca NGO i samorządu;
• narzędzia społecznej kontroli i wpływu na władze;

Ogólnym celem działań, realizowanych w ramach projektu, było wsparcie rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratyzacyjnych w Ukrainie.

Cele szczegółowe to:
• zapoznanie grupy aktywistów ukraińskich z praktyką obywatelskiej partycypacji, funkcjonowaniem lokalnego samorządu w Lublinie oraz organizacji pozarządowych i lokalnych mediów;
• zapoznanie z działaniami nakierowanymi na dostęp obywateli do informacji publicznej oraz umiejętności korzystania z udostępnianych, publicznych treści;
• zaprezentowanie metod udziału obywateli w konsultacjach społecznych oraz w procesie stanowienia prawa, udziału w debatach publicznych, w sesjach rad miejskich oraz stosowania elastycznych narzędzi dialogu obywatelskiego;
• ukazanie rozwiązań z zakresu demokracji partycypacyjnej, w tym tworzenia budżetów
partycypacyjnych.

Projekt składał się z trzech tur wizyt studyjnych ukraińskich działaczy obywatelskich (trzy różne grupy kilku osób) w Lublinie. Brali oni udział w wykładach i dyskusjach, które prowadzili urzędnicy samorządowi, trenerzy lokalnych NGO i pracownicy lokalnych mediów.

Goście z Ukrainy mieli również okazję spotkać z ich rodakami, działającymi w polskich organizacjach i podmiotach samorządowych.

Obejrzyj zdjęcia.

 

Obejrzyj prezentację przygotowaną po wizycie w Lublinie przez Yaroslava Belinkyego i Ludmyle Nychay

FIO_MPiPS_logo1

fim logo_krzywe Logo Democratic Center