Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie / A Report on the Condition of Culture and NGOs in Ukraine / Рапорт про стан культури і НУО в Україні

Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie

A Report on the Condition of Culture and NGOs in Ukraine

Рапорт про стан культури і НУО  в Україні

Kijów, Książkowy Arsenał

Trójjęzyczny (polski, ukraiński, angielski) numer specjalny internetowego czasopisma kulturaenter.pl oraz polsko-angielska wersja papierowa.

DOWNLOAD

Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie PDF

Рапорт про стан культури і НУО в Україні PDF

A Report on the Condition of Culture and NGOs in Ukraine PDF

Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie to drugi z serii 7 raportów diagnozujących i prezentujących kulturę niezależną i NGO krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji. Przygotowany został w ramach zainicjowanego przez Fundację Open Culture projektu „Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w krajach Partnerstwa Wschodniego i w Rosji”. Raport powstał jako numer specjalny czasopisma „Kultura Enter”.

W Raporcie znawcy tematu diagnozują przekrojowo sytuację kultury, kultury alternatywnej i NGO w Ukrainie. To próba ukazania ich aktualnej kondycji z odniesieniem do kontekstu europejskiego i uwarunkowań wewnętrznych w Ukrainie. W raporcie diagnozowane są takie tematy jak: rynek wydawniczy, literatura, kino, scena muzyczna, sztuka, jako taka, infrastruktura kultury, media, społeczeństwo obywatelskie, prawa człowieka, edukacja czy otoczenie prawne, w jakim funkcjonują kultura i NGO.

Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie to swoisty przewodnik po sektorze kultury i NGO, na który złożyły się artykuły, analizy, skróty raportów i wywiady z wybitnymi ekspertami i praktykami z tych sektorów. Wśród autorów znaleźli się m.in.: Zenowij Mazuryk, Ołeksandr Bucenko, Mykoła Riabczuk, Bohdan Szumyłowycz, Jerzy Onuch, Andrij Kurkow, Kateryna Botanowa, Andrij Kohut, Oksana Zabużko, Ołeksandr Myched, Oksana Kiś, Mychajło Brynych, Wołodymyr Tychyj, Piotr Kaźmierkiewicz, Ołeksandr Jewtuszenko, Andrij Lubka, Rüstem Ablâtif, Kateryna Babkina, Terry Sandell.

Autorzy w przeważającej większości są Ukraińcami. Podjęli oni próbę odpowiedzi na trzy pytania: jak jest?, czego od siebie oczekujemy?, jak możemy to osiągnąć? Próba odpowiedzi na te pytania w przystępny i zrozumiały sposób przybliża często niezrozumiałą i odrzucaną narrację ukraińską.

Projekt sfinansowany ze środków Ministra Spraw Zagranicznych w ramach programu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013.

Raport powstał ze współpracy Fundacji Open Culture, czasopisma „Kultura Enter”, Dzyga, Instytutu Polskiego w Kijowie, Miasta Lublin, Fundacji Kultura Enter, czasopisma „Krytyka” (Kijów), Warsztatów Kultury, Fundacji Inicjatyw Menadżerskich.

INFO PRESS ALL MATERIALS

Dodaj komentarz