„W Ukrainie” czy „na Ukrainie”? Jaki tytuł raportu o Ukrainie?

Jaki dać tytuł raportowi?

Jak sądzicie? Czy właściwsze jest sformułowanie „na Ukrainie”, czy „w Ukrainie”? My stawiamy na tytuł „Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie”. Podobnie jak w odniesieniu do „Raportu o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi”. Czekamy na Wasze opinie, argumenty, krytykę.

Mirosław Bańko, autor Innego słownika języka polskiego (2000 r.), pisze: „Forma w Słowacji może czasem razić, ponieważ brzmi urzędowo. Reprezentuje jednak regularny model składniowy, gdyż większość nazw krajów przyłączamy przyimkiem w, a nie na. Przyimek na występuje raczej z nazwami regionów (por. na Orawiena Spiszu), tradycyjnie łączony był z nazwami kilku państw lub obszarów, z którymi łączyły się historyczne zainteresowania Polaków (na Węgrzechna Słowacjina Ukrainiena Białorusina Litwie), poza tym występuje z nazwami niektórych państw wyspiarskich (np. na Kubie). Forma w Słowacji trafiała się już w okresie międzywojennym, a ożyła na nowo po roku 1989. Jej zwolennicy uważają, że podkreśla państwowy charakter Słowacji i w oficjalnym języku jest odpowiedniejsza od formy na Słowacji.”

„Na Ukrainie”, czy „w Ukrainie”, „do Ukrainy”, czy „na Ukrainę”?

Piszcie na adres openculturefoundation@gmail.com i komentujcie na naszej stronie.

Najciekawsze i merytoryczne opinie zamieścimy na naszej stronie oraz opublikujemy na stronie czasopisma „Kultura Enter”, jako głos w dyskusji (przewidziane honorarium) i nagrodzimy egzemplarzami raportu.

Już w poniedziałek głos w tej sprawie zajmie jeden z redaktorów raportu Andriy Savenets.

 

Kategorie: Bez kategorii, Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie. Tagi: , , . Autor: admin. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

O admin

Fundacja Open Culture – zmiany społeczne poprzez kulturę. Open Culture – otwieranie na kulturę, otwieranie poprzez kulturę. Zmiana poprzez kulturę. Kultura to dla nas narzędzie cichych, pokojowych rewolucji społecznych. To szczególnie ważne w odniesieniu do krajów postsowieckich, znajdujących się w obszarze naszego szczególnego zainteresowania. Open Culture Foundation – social change through culture. Open Culture – opening to culture, opening through culture. Change through culture. For us, culture is a tool of quiet, peaceful social revolution. It is especially important with regard to the post-Soviet countries within our area of interest.