Рапорт Україна* Report Ukraine* Raport Ukraina*

Рапорт про стан культури і НУО в Україні

РАПОРТ ПРО СТАН КУЛЬТУРИ І НУО В УКРАЇНІ*

A REPORT ON THE CONDITION OF CULTURE AND NGOs IN UKRAINE*

RAPORT O STANIE KULTURY I NGO W UKRAINIE*

 

 

*ЧИТАТИ / ЗАВАНТАЖИТИ         *READ / DOWNLOAD        *CZYTAJ / POBIERAJ

FOR MEDIA

Infoline: +48 730 092 466

Kategorie: Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie. Tagi: , , , . Autor: admin. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

O admin

Fundacja Open Culture – zmiany społeczne poprzez kulturę. Open Culture – otwieranie na kulturę, otwieranie poprzez kulturę. Zmiana poprzez kulturę. Kultura to dla nas narzędzie cichych, pokojowych rewolucji społecznych. To szczególnie ważne w odniesieniu do krajów postsowieckich, znajdujących się w obszarze naszego szczególnego zainteresowania. Open Culture Foundation – social change through culture. Open Culture – opening to culture, opening through culture. Change through culture. For us, culture is a tool of quiet, peaceful social revolution. It is especially important with regard to the post-Soviet countries within our area of interest.