Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi / Даклад аб стане незалежнай культуры і НДА ў Беларусі / Отчет о состоянии независимой культуры и НПО в Беларуси / A Report on the Condition of NGOs and Independent Culture in Belarus

Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi

Даклад аб стане незалежнай культуры і НДА ў Беларусі

Отчет о состоянии независимой культуры и НПО в Беларуси

A Report on the Condition of NGOs and Independent Culture in Belarus

 Premiera 17 października 2011 r. zobacz    

Prezentacja Raportu o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi. Fot. W. Pacewicz

Czterojęzyczny (polski, białoruski, rosyjski i angielski) numer internetowego miesięcznika kulturaenter.pl oraz polsko-angielska wersja papierowa.

 

 

 

DOWNLOAD

Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi PDF

Даклад аб стане незалежнай культуры і НДА ў Беларусі PDF

Отчет о состоянии независимой культуры и НПО в Беларуси PDF

A Report on the Condition of NGOs and Independent Culture in Belarus PDF

„Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi” to pierwszy z serii 7 raportów diagnozujących i prezentujących kulturę niezależną i NGO krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji, przygotowywanych w ramach projektu „Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w krajach Partnerstwa Wschodniego i w Rosji”. „Raport” powstał jako numer specjalny miesięcznika „Kultura Enter”.

 „Raport” jest przekrojową prezentacją, analizą i diagnozą tych sektorów w Białorusi (kultura niezależna i NGO), z którymi realna i partnerska współpraca jest możliwa. W raporcie znawcy tematu diagnozują sytuację dualizmu obecnego w Białorusi – funkcjonowania kultury niezależnej obok lub w opozycji do kultury państwowej oraz administracji państwowej, nieopodal której próbują działać organizacje pozarządowe. W raporcie diagnozowane są takie tematy jak: sytuacja rynku wydawniczego i literatury, sytuacja teatru, kina, sceny muzycznej, sztuki, jako takiej i infrastruktury kultury, sytuacja języka białoruskiego, prawa człowieka, edukacja czy otoczenie prawne, w jakim funkcjonują NGO.

„Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi” powstał po to, aby ułatwić pracę i dostarczyć rzetelnej wiedzy wszystkim, którzy interesują się współpracą z krajami wschodnimi. Jest to swoisty przewodnik po sektorze kultury niezależnej i NGO, na który złożyły się artykuły, analizy i wywiady wybitnych ekspertów i praktyków z tych sektorów. Wśród autorów raportu znaleźli się m.in.: Lawon Barszczeuski, Mariusz Maszkiewicz, Uładzimir Mackiewicz, Artur Klinau, Andrej Rasiński, Walancina Kisialowa, Ihar Łohwinau, Lawon Wolski, Jauhieni Kałmykau, Andrej Kudzinienka, Andrej Dureika, Wacław Areszka, Aleś Bialacki, Wolha Szparaha i Żanna Litwina. Autorzy w przeważającej większości są Białorusinami. Podjęli oni próbę odpowiedzi na trzy pytania: jak jest?, czego od siebie oczekujemy?, jak możemy to osiągnąć? Próba odpowiedzi na te pytania ma w przystępny i zrozumiały sposób przybliżyć w jakimś stopniu Europie często niezrozumiałą i odrzucaną narrację białoruską.

Projekt jest współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu Promocja wiedzy o Polsce.

Ulotka_raport_PL1

Ulotka_raport_RU1

Ulotka_raport_EN1

Dodaj komentarz