Rada Fundacji

Paweł Prokop – Przewodniczący Rady Fundacji

Fundator i prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich. Autor, ekspert i trener programów współpracy  międzynarodowej. Uczestniczył w pracach przy wdrażaniu reformy administracji publicznej. Wykładowca z zakresu zarządzania, administracji i etyki życia publicznego. Doradca Prezydenta Miasta Lublin. Członek Rady Fundacji „Między Nami”, wiceprezes Stowarzyszenia Emaus, współzałożyciel Stowarzyszenia Szkoleniowców Administracji Publicznej, członek Forum Polsko‑Ukraińskiego.

Processed with VSCOcam with b1 presetSebastian Mac – Członek Rady Fundacji

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  (filozofia, oraz zarządzanie i marketing) oraz studiów doktoranckich w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Gitarzysta i producent, tworzy w nurcie muzyki eksperymentalnej głównie elektroakustycznej i improwizowanej. Współtwórca projektu KR_39, występował z Mazzoll trio, gitarzysta zespołu PITZ. Ważniejsze występy: Warsaw Summer Jazz Days (2013), John Cage Year Lublin (2012), Europejski Kongres Kultury (2011), Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody (2011, 2012, 2013), Brave Festival (2012). Współpracował z  Białoruskim Teatrem Korniaga (2012), w ramach którego współtworzył spektakl „Rok 2012” prezentowany podczas Festiwalu RETRO/PER/SPEKTYWY w Łodzi. Obserwator wyborów na Ukrainie podczas Pomarańczowej Rewolucji (2005), oraz podczas wyborów parlamentarnych (2006).

Walancin Akudowicz – Honorowy Członek Rady Fundacji

Białoruski filozof-postmodernista, poeta, eseista i krytyk literacki. Od połowy lat 90. uznawany za kultową postać białoruskiego życia literackiego. Jest autorem publikacji o tematyce literackiej, kulturalnej i filozoficznej. Laureat wielu nagród m.in.: czasopism „LiM” (1993) i „Krynica” (1995), Białoruskiego Centrum Humanistycznego (1997), Białoruskiego PEN Klubu (2001), literackiej nagrody „Gliniany Wiales” (2007).

Dodaj komentarz