15 marca premiera Raportu o stanie kultury i NGO w Ukrainie!

15 marca opublikujemy Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie.

Raport ukaże się na stronie czasopisma „Kultura Enter”

www.kulturaenter.pl

Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie

Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie

Trójjęzyczny (polski, ukraiński, angielski) numer specjalny internetowego czasopisma kulturaenter.pl oraz polsko-angielska wersja papierowa.

Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie to drugi z serii 7 raportów diagnozujących i prezentujących kulturę niezależną i NGO krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji. Przygotowany został w ramach zainicjowanego przez Fundację Open Culture projektu „Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w krajach Partnerstwa Wschodniego i w Rosji”. Raport powstał jako numer specjalny czasopisma „Kultura Enter”.

W Raporcie znawcy tematu diagnozują przekrojowo sytuację kultury, kultury alternatywnej i NGO w Ukrainie. To próba ukazania ich aktualnej kondycji z odniesieniem do kontekstu europejskiego i uwarunkowań wewnętrznych w Ukrainie. W raporcie diagnozowane są takie tematy jak: rynek wydawniczy, literatura, kino, scena muzyczna, sztuka, jako taka, infrastruktura kultury, media, społeczeństwo obywatelskie, prawa człowieka, edukacja czy otoczenie prawne, w jakim funkcjonują kultura i NGO.

Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie to swoisty przewodnik po sektorze kultury i NGO, na który złożyły się artykuły, analizy, skróty raportów i wywiady z wybitnymi ekspertami i praktykami z tych sektorów. Wśród autorów znaleźli się m.in.: Zenowij Mazuryk, Ołeksandr Bucenko, Mykoła Riabczuk, Bohdan Szumyłowycz, Jerzy Onuch, Andrij Kurkow, Kateryna Botanowa, Andrij Kohut, Oksana Zabużko, Ołeksandr Myched, Oksana Kiś, Mychajło Brynych, Wołodymyr Tychyj, Piotr Kaźmierkiewicz, Ołeksandr Jewtuszenko, Andrij Lubka, Rüstem Ablâtif, Kateryna Babkina, Terry Sandell.

Autorzy w przeważającej większości są Ukraińcami. Podjęli oni próbę odpowiedzi na trzy pytania: jak jest?, czego od siebie oczekujemy?, jak możemy to osiągnąć? Próba odpowiedzi na te pytania w przystępny i zrozumiały sposób przybliża często niezrozumiałą i odrzucaną narrację ukraińską.

Raport powstał ze współpracy Fundacji Open Culture, czasopisma „Kultura Enter”, Fundacji Kultura Enter, czasopisma „Krytyka” (Kijów), Warsztatów Kultury, Fundacji Inicjatyw Menadżerskich.

Elektroniczne wersje w języku polskim, angielskim i ukraińskim dostępne będą od 15 marca 2013 r. na stronie

www.kulturaenter.pl

CZYTAJ / POBIERAJ

A Report on the Condition of Culture and NGOs in Ukraine PRESS-RIDER EN

Рапорт про стан культури і НУО PRESS RIDER UA

Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie PRESS RIDER PL

Kategorie: Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie. Autor: admin. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

O admin

Fundacja Open Culture – zmiany społeczne poprzez kulturę. Open Culture – otwieranie na kulturę, otwieranie poprzez kulturę. Zmiana poprzez kulturę. Kultura to dla nas narzędzie cichych, pokojowych rewolucji społecznych. To szczególnie ważne w odniesieniu do krajów postsowieckich, znajdujących się w obszarze naszego szczególnego zainteresowania. Open Culture Foundation – social change through culture. Open Culture – opening to culture, opening through culture. Change through culture. For us, culture is a tool of quiet, peaceful social revolution. It is especially important with regard to the post-Soviet countries within our area of interest.