Oksana Kiś / Оксана Кісь / Oksana Kis

Oksana Kiś
Feminizm we współczesnej Ukrainie: od „alergii”do ostatniej nadziei

„Nie jest sprawą kobiecą przeprowadzanie reform” (Mykoła Azarow, premier), „kiedy będzie ciepło i w ukraińskich miastach zaczną rozbierać się kobiety – wtedy będzie wspaniale” (Wiktor Janukowycz, prezydent Ukrainy), „to kobieta ma wykonywać wszystkie prace domowe” (Josyp Winski, deputowany).

Оксана Кісь

Оксана Кісь
Фемінізм в сучасні й Україні : від «алергії» до останн ьої надії

«Не жіноча справа проводити реформи» (Микола Азаров, прем’єр-міністр), «коли почнеться тепло і в містах українських почнуть роздягатися жінки – то це чудово» (Віктор Янукович, президент України), «лише жінка має виконувати всю домашню роботу» (Йосип Вінський, народний депутат).

Oksana Kis
Feminism in Contemporary Ukraine: From “Allergy” to Last Hope

“It isn’t a woman’s business to introduce reforms” (Mykola Azarov, Prime Minister), “when [days] get warmer, and women in Ukrainian cities begin taking off their clothes – that’s great” (Viktor Yanukovych, President of Ukraine), “only the woman must do all the housework” (Yosyp Vinskyi, national deputy).

Do chwili premiery Raportu o stanie kultury i NGO w Ukrainie anonsujemy, co w jego wnętrzu. Premiera 15 marca 2013 r. na stronie czasopisma „Kultura Enter”: www.kulturaenter.pl

Kategorie: Bez kategorii. Autor: admin. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

O admin

Fundacja Open Culture – zmiany społeczne poprzez kulturę. Open Culture – otwieranie na kulturę, otwieranie poprzez kulturę. Zmiana poprzez kulturę. Kultura to dla nas narzędzie cichych, pokojowych rewolucji społecznych. To szczególnie ważne w odniesieniu do krajów postsowieckich, znajdujących się w obszarze naszego szczególnego zainteresowania. Open Culture Foundation – social change through culture. Open Culture – opening to culture, opening through culture. Change through culture. For us, culture is a tool of quiet, peaceful social revolution. It is especially important with regard to the post-Soviet countries within our area of interest.