Premiera! Jerzy Onuch / Єжи «Юрій» Онух. Bo u nas jest inaczej. Ukraiński „dubai project”

Do chwili premiery Raportu o stanie kultury i NGO w Ukrainie anonsujemy, co w jego wnętrzu:

Jerzy Onuch

Bo u nas jest inaczej. Ukraiński „dubai project”

„Bo u nas jest inaczej”. Zawsze powtarzano mi to hasło i nim tłumaczono konieczność podejmowania takich, a nie innych działań. Gdy zacząłem pracę w Kijowie i chciałem pewne rzeczy robić po swojemu, tak jak wydawało mi się, że trzeba je robić, wówczas pojawiało się niechybnie to stwierdzenie: „u nas to jest inaczej”.

Jerzy Onuch

Єжи «Юрій» Онух


Бо в нас інакше. Український «дубай проджект»

«Бо в нас інакше». Мені завжди повторювали це гасло, і ним пояснювалася необхідність робити такі, а не інші кроки. Коли я почав працювати в Києві й хотів певні речі робити по-своєму − так, як мені здавалося, що їх потрібно робити, тоді неуникно з’являлося це твердження: «а в нас це інакше».

Jerzy Onuch

Because It Is Different Here. Ukrainian “Project Dubai”

“Because it is different here.” I always heard people saying this when explaining why they needed to take such and such an action. When I started in Kyiv and wanted to do some things my way, which I believed was the right way, then I was confronted with the inescapable “It is different here.”

Kategorie: Bez kategorii, Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie. Tagi: , . Autor: admin. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

O admin

Fundacja Open Culture – zmiany społeczne poprzez kulturę. Open Culture – otwieranie na kulturę, otwieranie poprzez kulturę. Zmiana poprzez kulturę. Kultura to dla nas narzędzie cichych, pokojowych rewolucji społecznych. To szczególnie ważne w odniesieniu do krajów postsowieckich, znajdujących się w obszarze naszego szczególnego zainteresowania. Open Culture Foundation – social change through culture. Open Culture – opening to culture, opening through culture. Change through culture. For us, culture is a tool of quiet, peaceful social revolution. It is especially important with regard to the post-Soviet countries within our area of interest.