Zabierz głos. „W” czy „na” Ukrainie?

Czy poprawnie jest mówić „w Ukrainie”, czy „na Ukrainie”? Czy rację mają ci, którzy chcą skończyć z użyciem przyimka “na”, jako językową schedą po imperialistycznych epokach dominacji jednych krajów nad innymi. Czy mamy prawo do językowej dowolności w tym zakresie? Czy rację mają ci, którzy kurczowo trzymają się tradycji językowej? I kto o tym wszystkim może decydować?

Fundacja Open Culture, miesięcznik “Kultura Enter”, Fundacja Kultura Enter, “Krytyka” (Kijów) oraz Eastbook.eu zapraszają do udziału w debacie. Impulsem do niej stała się przygotowywana przez Fundację Open Culture i “Kulturę Enter” publikacja o prowokacyjnym tytule Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie.

Zapraszamy do dyskusji i komentowania na stronie Eastbook.eu

http://eastbook.eu/2012/10/country/debata-w-czy-na-ukrainie/

Kategorie: Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie. Tagi: , . Autor: admin. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

O admin

Fundacja Open Culture – zmiany społeczne poprzez kulturę. Open Culture – otwieranie na kulturę, otwieranie poprzez kulturę. Zmiana poprzez kulturę. Kultura to dla nas narzędzie cichych, pokojowych rewolucji społecznych. To szczególnie ważne w odniesieniu do krajów postsowieckich, znajdujących się w obszarze naszego szczególnego zainteresowania. Open Culture Foundation – social change through culture. Open Culture – opening to culture, opening through culture. Change through culture. For us, culture is a tool of quiet, peaceful social revolution. It is especially important with regard to the post-Soviet countries within our area of interest.