Support for Ukrainian cultural activists / Wsparcie ukraińskich działaczy kultury / Підтримка українських культурних діячів

 

PEN Ukraina, we współpracy z PEN Białoruś, Polskim PEN Clubem i Fundacją Open Culture, otworzyły specjalne konto, dla wsparcia ukraińskich działaczy kultury, ich rodziny i dzieci.

To zbiórka pieniędzy dla ukraińskich pisarzy, dziennikarzy, naukowców, tłumaczy i artystów, którzy są w niebezpieczeństwie i znajdują się w trudnej sytuacji z powodu ataku Rosji na Ukrainę.

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, wszyscy musimy wspierać Ukrainę, ponieważ prowadzi ona walkę o przyszłość Europy.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na zaspokojenie potrzeb ukraińskich działaczy kultury:

 •  udzielanie pomocy materialnej autorom i artystom przebywającym w zagrożonych miejscach;
 •  udzielanie pomocy finansowej na zakup pilnych artykułów (żywność, lekarstwa, odzież);
 • pilna relokacja i umiejscowienie w miastach zachodniej Ukrainy;
 • pilne wyjazdy i umiejscowienie w bezpiecznych krajach.

Wsparcie udzielane będzie po uzgodnieniu z zarządem PEN Ukraine. Środki finansowe będą przesyłane na konta osób fizycznych.

Zobowiązujemy się do podania wszelkich informacji o wykorzystanych środkach.

Walka o silny głos i możliwość nieprzerwanej działalności ukraińskich działaczy kultury to jeden z najważniejszych fundamentów wolnej Ukrainy.

PEN Ukraina, PEN Białoruś, Polski PEN Club, Fundacja Open Culture


Dane do przelewów i numery kont bankowych:

Fundacja Open Culture

Ul. Krakowskie Przedmieście 59/3A

20-076 Lublin

Polska

IBAN:PL 

Kod SWIFT: NESBPLPW

PLN: PL 06 1870 1045 2078 1068 6320 0001

EUR: PL 76 1870 1045 2078 1068 6320 0002

USD: PL 49 1870 1045 2078 1068 6320 0003

GBP: PL 22 1870 1045 2078 1068 6320 0004


Tytuł przelewu: darowizna na PEN Ukraina.

 

Nest Bank

SWIFT/BIC: NESBPLPW
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa
Polska


Kontakt: office@openculture.org.pl 

PEN Ukraine у співпраці з PEN Belarus, Польським PEN Клубом, а також Фундацією Open Culture відкрили спеціальний рахунок для підтримки українських культурних діячів, їхніх родин і дітей.

Це збір коштів для українських письменників, журналістів, науковців, перекладачів та художників, яким загрожує небезпека і які перебувають у скрутній ситуації через напад Росії на Україну.

Сьогодні, як ніколи, ми всі повинні підтримати Україну, бо на її території йде війна за майбутнє Європи.

Зібрані кошти будуть спрямовані на забезпечення потреб українських культурних діячів:

 • надання матеріальної допомоги авторам і митцям, які перебувають у містах під загрозою;
 • надання матеріальної допомоги для придбання нагальних речей (продукти, ліки, одяг);
 • терміновий переїзд та поселення в містах Західної України;
 • термінові виїзди та поселення в безпечних країнах

Підтримка надаватиметься за запитом через Виконавчу Раду PEN Ukraine. Кошти нараховуватимуться на рахунки фізичних осіб.

Ми зобов’язуємось надати всю інформацію про використані кошти.

Боротьба за сильний голос і можливість безперебійної діяльності українських культурних діячів є одним із найважливіших фундаментів вільної України.

PEN Ukraine, PEN Belarus, Польський PEN Клуб, Фундація Open Culture


Дані для переказів та номери банківських рахунків:

Фундація Open Culture

Вул. Krakowskie Przedmieście 59/3A

20-076 Lublin

Польща

IBAN: PL

Kod SWIFT: NESBPLPW

PLN: PL 06 1870 1045 2078 1068 6320 0001

EUR: PL 76 1870 1045 2078 1068 6320 0002

USD: PL 49 1870 1045 2078 1068 6320 0003

GBP: PL 22 1870 1045 2078 1068 6320 0004

Назва переказу: пожертвування PEN Україні.

 

Nest Bank

SWIFT/BIC: NESBPLPW
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa

Польща


Контакт: office@openculture.org.pl

PEN Ukraine, together with PEN Belarus, Polish PEN Club, and Open Culture Foundation, have opened a special account to support the creative community of Ukraine, their families, and children.The fundraiser will support Ukrainian writers, journalists, scholars, translators, and artists who have found themselves both in physical danger and in dire life circumstances following the Russian invasion on Ukraine.

Today, more than ever before, we must all support Ukraine, because the war it’s fighting right now is a war for the future of Europe.

The funds will be used to alleviate the needs of Ukrainian creatives:

 •  providing material help to authors and artists in places under threat,
 • providing financial help to purchase emergency articles (food, medicines, clothing),
 • urgent evacuation and resettlement in the cities of Western Ukraine,
 • urgent evacuation and resettlement in safe countries.

Our support will be provided after consultation with the board of PEN Ukraine. Financial aid will be transferred to individual accounts.

We pledge to provide all details about the use of the funds we raise.

Culture is one of the chief bastions of Ukrainian freedom and we must ensure that members of the Ukrainian cultural community can continue to speak out loudly and without hindrance.

PEN Ukraine, PEN Belarus, Polish PEN Club, Open Culture Foundation


Transfer details and account numbers:

Foundation Open Culture

street Krakowskie Przedmieście 59/3A

20-076 Lublin

Polska

IBAN: PL 

Kod SWIFT: NESBPLPW

PLN: PL  06 1870 1045 2078 1068 6320 0001

EUR: PL  76 1870 1045 2078 1068 6320 0002

USD: PL  49 1870 1045 2078 1068 6320 0003

GBP: PL  22 1870 1045 2078 1068 6320 0004

Transfer title: a donation to PEN Ukraine.

 

Nest Bank

SWIFT/BIC: NESBPLPW
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa

Poland


Contact: office@openculture.org.pl