Oksana Zabużko / Оксана Забужко / Oksana Zabuzhko. Raport

Do chwili premiery Raportu o stanie kultury i NGO w Ukrainie anonsujemy co w jego wnętrzu:

Oksana Zabużko

Ukraina – podziemie Europy

W pewnym sensie Ukraina nadal jeszcze nie wyszła z podziemia – nie tylko dla świata zewnętrznego, ale również, co istotniejsze, dla samej siebie, proces ten opóźnia się. Są tego istotne przyczyny. Nie sposób tego oczywiście zmienić przez dwadzieścia lat niepodległości. Tym bardziej, jeżeli niepodległość ta jest dosyć umowna.

Oksana Zabuzhko

Оксана Забужко

Україна: підпілля Європи

У певному сенсі Україна все ще «не вийшла з підпілля» − не тільки для зовнішнього світу, а й, що значно важливіше, для себе самої, процес затягнувся. І на те є вагомі причини. За 20 років незалежности таке, звісно, не виправляється. Надто коли й незалежність усе ще доволі умовна.

Oksana Zabuzhko

Ukraine: Europe’s underground

In a certain sense, Ukraine has not yet come out of the underground, not only for the outside world but also for herself, what is much more important; the process has, for some valid reasons, taken longer than expected. It is certainly not possible to correct such a situation in 20 years of independence. Especially when the independence is still rather relative.

Więcej niebawem na stronie czasopisma „Kultura Enter”: www.kulturaenter.pl