Ruszamy z nowym projektem dla Ukraińców

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy całościowe wsparcie finansowe Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację zadania: „Ukraińscy samorządni obywatele. Transfer lubelskich doświadczeń partycypacyjnych”.

800px-Flag_of_Ukraine1

Wikimedia Commons

Na zadanie składają się działania, które obejmują przekazywanie – poprzez wizyty studyjne – doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu partycypacyjnego i samorządowego.

Ich podstawowym celem będzie zwiększanie wpływu obywateli ukraińskich na lokalne polityki publiczne, poprzez zapoznanie ukraińskich aktywistów lokalnych z istotą i działaniem samorządu terytorialnego w Polsce oraz narzędziami współpracy z władzą lokalną i jej społecznej kontroli.

Celem działań, realizowanych w ramach projektu, jest wsparcie rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratyzacyjnych w Ukrainie.

Projekt będzie składał się z trzech tur wizyt studyjnych ukraińskich działaczy obywatelskich (trzy różne grupy kilku osób)w Lublinie. Wezmą one udział w wykładach i dyskusjach, które prowadzić będą m.in. urzędnicy samorządowi, trenerzy lokalnych NGO i pracownicy lokalnych mediów.

Goście z Ukrainy będą również mieli okazję spotkać z ich rodakami, działającymi w polskich organizacjach i podmiotach samorządowych.

FIO_MPiPS_logo1

Logo Democratic Centerfim logo_krzywe

Kategorie: Bez kategorii. Autor: admin. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

O admin

Fundacja Open Culture – zmiany społeczne poprzez kulturę. Open Culture – otwieranie na kulturę, otwieranie poprzez kulturę. Zmiana poprzez kulturę. Kultura to dla nas narzędzie cichych, pokojowych rewolucji społecznych. To szczególnie ważne w odniesieniu do krajów postsowieckich, znajdujących się w obszarze naszego szczególnego zainteresowania. Open Culture Foundation – social change through culture. Open Culture – opening to culture, opening through culture. Change through culture. For us, culture is a tool of quiet, peaceful social revolution. It is especially important with regard to the post-Soviet countries within our area of interest.