Open Culture w polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh

Z radością informujemy Was, że 8 stycznia 2013 roku zostaliśmy przyjęci do polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh.

Co to oznacza? Najkrócej rzecz ujmując Fundacja Open Culture będzie od dziś otwierać na kulturę, otwierać poprzez kulturę, zmieniać poprzez kulturę kraje Basenu Morza Śródziemnego. Od dziś także tam kultura będzie dla nas narzędziem cichych, pokojowych rewolucji społecznych.

logo Fundacji Anny Lindh

Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh to organizacja powołana do życia w 2005 r. podczas konferencji ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego w celu celem promocji dialogu w regionie Europy i Morza Śródziemnego.

Fundacja powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej i Komitetu EUROMED w ramach tzw. Procesu Barcelońskiego, który dąży do zbliżenia gospodarczego, politycznego i kulturowego państw Unii Europejskiej i Basenu Morza Śródziemnego, polityczno-ekonomicznej stabilizacji regionu, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w tej części świata, promowanie dialogu międzykulturowego i współpracy kulturalnej.

Fundacja im. Anny Lindh aktywnie działa w 43 krajach Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego: 32 krajach europejskich (Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania) i 11 krajach Basenu Morza Śródziemnego (Algieria, Egipt, Izrael, Jordan, Liban, Maroko, Mauretania, Palestyna, Syria, Tunezja, Turcja).[2]

Funkcjonowanie Fundacji oparte jest na współpracy trzech podstawowych filarów tworzących jej strukturę: członkach sieci, narodowych koordynatorach oraz władzach Fundacji.

Fundacja im. Anny Lindh odgrywa ważną rolę w kształtowaniu obszaru eurośródziemnomorskiego jako przestrzeni współpracy, dialogu i pokoju. Do podstawowych zadań Fundacji należą m.in. promocja wiedzy, wzajemnego zrozumienia oraz szacunku między przedstawicielami różnych religii, kultur i narodów, walka z rasizmem, ksenofobią oraz wszelkimi przejawami dyskryminacji, oraz identyfikowanie, rozwijanie i promowanie współpracy kulturalnej.

Fundacja im. Anny Lindh organizuje samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami (UNESCO, ALESCO, ISESCO) projekty wspierające dialog euro-śródziemnomorski. Od początku funkcjonowania Fundacja zrealizowała szereg warsztatów, wystaw, szkoleń, spotkań ekspertów oraz kampanii. Corocznie przyznaje także dwie nagrody: Eurośródziemnomorską Nagrodę w Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego oraz Nagrodę Dziennikarską w dziedzinie Różnorodności Kulturowej.

Siedzibą Fundacji jest Biblioteka Aleksandryjska w Egipcie.

Polskim koordynatorem Fundacji im. Anny Lindh jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Kategorie: Bez kategorii. Tagi: . Autor: admin. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

O admin

Fundacja Open Culture – zmiany społeczne poprzez kulturę. Open Culture – otwieranie na kulturę, otwieranie poprzez kulturę. Zmiana poprzez kulturę. Kultura to dla nas narzędzie cichych, pokojowych rewolucji społecznych. To szczególnie ważne w odniesieniu do krajów postsowieckich, znajdujących się w obszarze naszego szczególnego zainteresowania. Open Culture Foundation – social change through culture. Open Culture – opening to culture, opening through culture. Change through culture. For us, culture is a tool of quiet, peaceful social revolution. It is especially important with regard to the post-Soviet countries within our area of interest.